Over ons

Wat doen we?

WNTweb is een netwerkorganisatie voor scholen, opvangorganisaties en bedrijven die willen bijdragen aan educatie over natuur, techniek, gezonde voeding, glastuinbouw en duurzame leefomgeving. Denk daarbij aan:

  • Adviseren en samenwerkingen aangaan met betrekking tot natuur- en techniekeducatie
  • Zorgdragen voor kwalitatief goede natuur- en techniekeducatie binnen onderwijs en opvangorganisaties
  • Ontmoeting en uitwisseling van kennis en ervaringen
  • Coördineren van participatieprojecten

WNTweb is er voor scholen en opvangorganisaties die aan de slag willen met natuur- en techniekeducatie. En voor bedrijven die graag willen investeren in het (technisch) talent van de toekomst. Signalen uit de samenleving zijn van groot belang. Heb je een vraag of suggestie? Laat het ons weten! Neem contact op via info@wntweb.nl.

WNTweb heeft geen winstoogmerk en is afhankelijk van subsidies, fondsbijdragen en sponsoring. Zij onderschrijft de principes van Governance Code Cultuur.

WNTweb is een initiatief van primair onderwijs Westland, Westlandse Natuur- en MilieuEducatie en stichting Samenwerkingsverband Onderwijs Bedrijven Westland. Sinds maart 2018 zijn WNME en SOB Westland samengegaan tot een nieuwe Stichting WNTweb.PRIVACYVERKLARING

WNTweb kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van onze diensten. WNTweb kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam

- Uw adresgegevens

- Uw telefoonnummer

- Uw e-mailadres

- Uw IP-adres

 

WNTweb verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien dit nodig is voor de uitvoering van onze educatieve werkzaamheden. 

 

WNTweb bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien u geen deelnemer van WNTweb meer bent. 

 

WNTweb verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@wntweb.nl. WNTweb zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

WNTweb neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.