Dag van de Westlandse techniek vrijdag 24 september 2021

Vorig jaar is er i.v.m. Corona geen dag van de Westlandse techniek (DvdWT) gehouden. Dit jaar gaan we er vanuit dat het weer verantwoord is om deze activiteit te organiseren. De 13e editie is gepland op vrijdag 24 september 2021, de opzet is zoals in voorgaande jaren. Uitgangspunt is een laagdrempelige deelname voor basisscholen en bedrijven. Op 24 september maken de leerlingen van groepen 7 en 8 kennis met twee techniekbedrijven, een bezoek van 9.00-10.00 uur en een bezoek van 10.30-11.30 uur. Tussentijds is ruimte om naar het volgende bedrijf te gaan. De kinderen maken kennis met het bedrijf, krijgen een rondleiding en een doe-activiteit. WNTweb zorgt voor indeling van de bezoeken aan de techniekbedrijven en stuurt half september het bezoekschema. Leerlingen kunnen op de fiets of met auto’s naar de bedrijven. Opgeven kan via de pagina ‘bekijk ons hele aanbod‘. Geef daarbij a.u.b. aan of jullie van plan zijn met de fiets of auto naar de bedrijven te reizen. Zie voor een indruk van eerdere edities de dossierpagina: Dag van de Westlandse Techniek.
Voor vragen is programmamanager techniek, Paul Steyn, bereikbaar via p.steyn@wntweb.nl of 06-51266587.