Basisreeks - Afval - VO onderbouw

Leerlijn

Waardevol lespakket

De wereld produceert steeds meer afval. Tegelijkertijd ligt de gezondheid van onze planeet steeds meer onder een vergrootglas. We zijn ons steeds meer bewust van onze verantwoordelijkheid en zijn steeds meer bereid om naar ons eigen leefpatroon te kijken. Een aspect daarvan is onze omgang met afval.


Dit lesmateriaal zorgt ervoor dat jongeren zich bewust worden van de waarde van afval. Ze leren over afvalscheiding, recycling en afvalvermindering. Ze onderzoeken de recycleprocessen van verschillende afvalsoorten, gaan na hoe school en supermarkt samen het probleem van de zogenaamde snoeproutes kunnen aanpakken en bedenken manieren om hun lunch milieuvriendelijker te verpakken. Daarnaast kunnen leerlingen de afbraaktijd van verschillende soorten afval onderzoeken, ontdekken hoe er in het verleden met afval werd omgegaan en samen brainstormen over oplossingen voor het zwerfafval rondom school.


Dit lesmateriaal is zowel gericht op het vergaren van kennis als op het vormen of aanscherpen van vaardigheden, zoals kritisch denken, discussiëren, creativiteit uiten en samenwerken. Ook leren de leerlingen na te denken over wat zij belangrijk vinden en worden ze uitgedaagd daarbij hun eigen normen en waarde naast die van een ander te leggen. Zo draagt dit materiaal bij aan een kritisch denkende nieuwe generatie.

Log in om lesmateriaal te downloaden.

Over deze lessenreeks
Discipline Afval
Thema Afvaleducatie
Doelgroep VO
Niveau Basisreeks
Aantal lessen 5
Mijn WNTWeb

Log hier in voor je eigen educatieoverzicht of meld je aan.