Beleid

Westland Natuur en Techniek Web is een zelfstandige stichting met als doel het vergroten van de betrokkenheid van kinderen en jongvolwassenen bij natuur, milieu en leefomgeving in Westland, het bijeenbrengen van onderwijs en bedrijfsleven in het Westland en haar directe omgeving en al hetgeen daarmee verband houdt.

WNTweb is voor een groot gedeelte van haar activiteiten afhankelijk van een jaarlijkse subsidie van de gemeente Westland. Hierover wordt jaarlijks verantwoording afgelegd bij de gemeente middels een jaarverslag en een jaarrekening, vergezeld van een goedgekeurde accountantsverklaring. Daarnaast heeft WNTweb inkomsten vanuit abonnementsbijdragen van scholen en kinderopvangorganisaties en bijdragen vanuit het bedrijfsleven, fondsen en sponsoring.

Via onderstaande links zijn de volgende beleidsplannen te lezen:
Strategisch plan 2025-2028
Jaarverslag 2023
Jaarverslag 2022
Statuten WNTweb
Medewerkersbeleid
Tekenprotocol
Extreem weer protocol

De vertrouwenspersoon bij WNTweb is Willemijn Hillebrand, werkzaam bij de Stichting Kwest. Zij is bereikbaar op willemijnhillebrand@stichtingkwest.nl of op telefoonnummer 06-86835538.