Over ons

WNTweb is de aanjager van natuur- , milieu- en techniekeducatie in het basisonderwijs en bij kinderopvangorganisaties in de regio Westland. Ook willen we bedrijven de kans geven jonge, technische talenten klaar te stomen voor de toekomst. Dat doen wij op verschillende manieren.

We maken het techniek- en natuuraanbod zichtbaar (én direct te boeken) voor leerkrachten en teambegeleiders. Elke BSO en basisschool ontwikkelt uiteraard haar eigen natuur- en techniekeducatiebeleid en geeft hier een passende invulling aan.

We blijven in ontwikkeling
WNTweb is continu in ontwikkeling. De eerste stap is het aanbod voor kinderopvang en basisscholen in het Westland te verzamelen en presenteren en te zorgen dat dit op eenvoudige wijze te boeken is voor leerkrachten en teambegeleiders. Op termijn zullen we WNTweb uitbreiden met:

  • Cursusaanbod voor Techniek-, Natuur- en Wetenschap & Technologie-coördinatoren.
  • Suggesties voor teamtraining (aanbieders).
  • Korte cursussen gericht op specifiek aanbod (natuur, proefjes First Lego League, e.d.).
  • Co-teaching: een op een samenwerken met een techniek- en/of natuurdeskundige in de klas, met als doel je verder te ontwikkelen in het geven van techniek- dan wel natuurlessen.
  • Uitwisseling van kennis en ervaring.


WNTweb heeft een directeur-bestuurder en een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht ziet toe op het beleid van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken van WNTweb, waarbij de principes van de Governance Code Cultuur worden nageleefd. De raad bestaat uit de volgende personen:

  • Henriëtte Boevé (Westlandse Stichting voor Katholiek Onderwijs) – voorzitter
  • Jacco Vooijs (Glastuinbouw Westland en Aalsmeer)
  • Frans van der Sman (Lentiz)
  • Geert Millekamp (ISW)
  • Irene Bui (Stichting Kwest)

Wil je meedenken met de ontwikkeling van WNTweb, neem dan contact op met ons!

Judith Zuiderwijk (rechts), directeur en programmamanager natuur- en milieueducatie:
06-41904690 / j.zuiderwijk@wntweb.nl

Paul Steyn (links), programmamanager techniek en tuinbouw:
06-51266587 / p.steyn@wntweb.nl

Dennis Meijer, programmamanager techniek en tuinbouw:
06-19328794 / d.meijer@wntweb.nl

Karin Wielsma (midden), kantoormanager, financiën, ICT, website en boekingsgids:
06-53107359 / info@wntweb.nl