Teamtrainingen

Wil je met je team starten met Wetenschap & Technologie (W&T) en Onderzoekend en Ontwerpend Leren (OOL) op school? Zijn jullie op zoek naar handreikingen om W&T/OOL-lessen meer diepgang te geven? Of willen jij en je collega’s juist meer weten over het begeleiden van leerlingen tijdens het proces? Wetenschapsknooppunt TU Delft biedt verschillende trainingen en workshops aan die helpen bij het implementeren en toepassen van W&T en OOL. Iedere bijeenkomst wordt er een ander aspect uitgelicht met betrekking tot de toegepaste didactiek. Door het zelf ervaren van verschillende werkvormen en technieken wordt de behandelde theorie direct in praktijk gebracht. Middels de concrete handreikingen en inspirerende voorbeelden kun je als deelnemer de opgedane kennis en vaardigheden vrijwel direct uitproberen en uitvoeren binnen je eigen school of klas.

Bij elke training staat een button met ‘Ik heb interesse’. Als daarop geklikt wordt, kom je in een contactformulier van het Wetenschapsknooppunt van de TU Delft in samenwerking met Maakotheek. Vul dit formulier in voor het aanvragen van meer informatie.

1. Introductie W&T en OOL

In deze training maak je kennis met de didactiek van Onderzoekend en Ontwerpend Leren (OOL) in het (basis)onderwijs. Deze manier van lesgeven zie je vaak terug bij de invulling en uitvoering van W&T-onderwijs. Door het zelf ervaren van verschillende werkvormen en het laten passeren van inspirerende en praktische voorbeelden krijg je als deelnemer voldoende handvatten om zelf aan de slag te gaan in de klas.

In deze bijeenkomst kom je meer te weten over:
 • de basisdidactiek van Onderzoekend en Ontwerpend Leren (OOL)
 • de verschillende fases van de onderzoeks- en ontwerpcyclus
 • de overeenkomsten en verschillen tussen het onderzoeks- en ontwerpproces
2. Een handige vraag als start

In deze training leer je hoe je een goede onderzoeks- of ontwerpvraag kunt opstellen, beoordelen en verfijnen. Door het zelf te ervaren wordt je vaardigheid vergroot en krijg je vertrouwen om ook vragen bij andere thema’s te bedenken. Hoe beter de vraag geformuleerd is, des te groter de kans dat de leerlingen actief aan de slag gaan.

In deze bijeenkomst kom je meer te weten over:
 • verschillende soorten vragen
 • het beoordelen en verfijnen van OOL-vragen
 • de vraag achter de vraag
3. Maak je eigen project

In deze training leer je hoe je een bestaande W&T/OOL les of activiteit kunt aanpassen en hoe je een eigen project kunt vormgeven. De eerste stap is om binnen je eigen thema of onderwerp een goede OOL-richting te bepalen. Vervolgens kun je per fase van de cyclus (het OOL proces) geschikte werkvormen selecteren die aansluiten bij het niveau en de interesses in je eigen klas.

In deze bijeenkomst kom je meer te weten over:
 • vinden en bepalen van een goede onderzoeksrichting
 • vinden en bepalen van een goede ontwerprichting
 • verschillende werkvormen per fase van de cyclus
4. W&T en OOL koppelen aan wereldoriëntatie

In deze training leer je hoe je ontwerp- en onderzoeklessen op een goede manier kunt koppelen aan de zaakvakken. Er wordt aandacht besteed hoe je bestaande OOL-lessen kunt aanpassen en hoe je eigen OOL-lessen kunt vormgeven. Maak je onderwijs meer verdiepend, praktijkgericht en relevant door de integratie van OOL binnen wereldoriëntatie.

In deze bijeenkomst kom je meer te weten over:
 • verschillende manieren om OOL te koppelen aan zaakvakken
 • handige werkvormen om OOL te koppelen aan zaakvakken
 • het vinden van logische en concrete koppelingen met (leer)doelen


TIP: het is handig om deze workshop in combinatie met de workshop ‘Een handige vraag als start’te volgen…

5. Kennis, houding en vaardigheden bij W&T en OOL

In deze training ga je dieper in op het observeren, aanleren en stimuleren van de houding en vaardigheden van leerlingen bij W&T/OOL-lessen. Als leerkracht heb je hierin een voorbeeldfunctie en heb je als doel leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden in dit proces. Middels praktische tips & suggesties en een stukje zelf ervaren zal het gemakkelijker worden om dit ook in je eigen klas toe te passen en bij leerlingen tot uiting te laten komen.

In deze bijeenkomst kom je meer te weten over:
 • hoe je een bepaald leerdoel centraal kunt stellen bij W&T-onderwijs
 • de rol van de leerkracht bij het aanleren en ontwikkelen van houding en vaardigheden bij W&T
 • hoe je kennisdoelen terug kunt laten komen bij W&T-onderwijs
6. Formatief evalueren bij W&T en OOL?

In deze training leer je hoe je (21e -eeuwse) vaardigheden en leerdoelen voor leerlingen concreter kunt maken. Hierdoor kun je ze gerichtere feedback geven en kunnen ze ook elkaar gemakkelijker een stap verder helpen. De vijf strategieën voor formatief evalueren, gebaseerd op Dylan Wiliam, bieden hierbij ondersteuning.

In deze bijeenkomst kom je meer te weten over:
 • specifieke onderzoeks- en ontwerpvaardigheden
 • de vijf formatieve evaluatiestrategiën (Dylan Wiliam)
 • hoe je leerlingen feedback kunt geven tijdens het proces
7. OOL en het jonge kind

In deze training wordt aandacht besteedt aan het stimuleren en tot uiting laten komen van ideeën en creatieve oplossingen van jonge kinderen. Een open houding en aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen zijn hierbij erg belangrijk. Er wordt aandacht besteedt aan hoe je in kunt spelen op de vragen, problemen en behoeftes vanuit de leerlingen of hoe je deze in de klas zou kunnen laten ontstaan. Je leert hoe je onderzoekend en ontwerpend leren op een effectieve manier kunt inzetten in de onderbouw.

In deze bijeenkomst kom je meer te weten over:
 • onderzoeken en ontwerpen vanuit een prentenboek
 • creëren van empathie en inlevingsvermogen
 • taalontwikkeling door W&T-onderwijs
8. Een enthousiast team maakt W&T-onderwijs een succes

In deze training worden leerkrachten uitgedaagd om na te denken over hun eigen ideeën ten aanzien van W&T-onderwijs en welke obstakels ze hier misschien in ervaren. De houding (attitude) van de leerkracht vormt het centrale uitgangspunt van de training en is erop gericht om het team van leerkrachten bewust te maken van elkaars overtuigingen over W&T-onderwijs en de gevolgen daarvan voor de leerling. Een positieve attitude is een essentieel onderdeel om iedereen daadwerkelijk over te laten gaan tot het succesvol inzetten van W&T.

In deze bijeenkomst kom je meer te weten over:
 • welke factoren de attitude van de leerkracht beïnvloeden
 • wat je kan doen om gedrag bewust te maken en eventueel te veranderen
 • hoe je collega’s van “ik snap het” naar “ik ga het doen” kan bewegen


Klik op een training om een uitgebreide beschrijving te lezen.