Verdiepingscursussen

Het Wetenschapsknooppunt TU Delft biedt verdiepingscursussen in een serie van vijf workshops voor W&T-coördinatoren, (techniek)leerkrachten en andere onderwijsmedewerkers. Iedere bijeenkomst zal bestaan uit een deel theorie met voorbeelden en een deel verbinding aan de eigen lespraktijk. Doordat de deelnemers tijdens de sessie werken aan hun eigen casus kunnen de scholen echt een stap voorwaarts maken in het inbedden van W&T/OOL in hun eigen curriculum.

De combinatie van de (in totaal vijf) verschillende onderdelen, zogenoemde ‘bouwstenen’, geeft een totaalbeeld hoe je W&T en OOL op een duurzame manier op je eigen school zou kunnen implementeren. Door het volgen van de reeks workshops worden de deelnemers W&T/OOL-specialist op de eigen school. Zij kunnen hiervoor een certificaat van deelname ontvangen.

Bij elke training staat een button met ‘Ik heb interesse’. Als daarop geklikt wordt, kom je in een contactformulier van het Wetenschapsknooppunt van de TU Delft in samenwerking met Maakotheek. Vul dit formulier in voor het aanvragen van meer informatie. De onderstaande bijeenkomsten zijn in overleg ook als losse training aan te vragen. Vul het contactformulier in of stuur een mail als je meer wilt weten over deze cursus.

1. Hoe begin je met W&T en OOL onderwijs?

In deze bijeenkomst leer je waarom W&T-onderwijs belangrijk is en hoe de didactiek van OOL hiermee verweven is. Hoe zijn dit soort lessen en projecten opgebouwd en wat vraagt dit van de leerkracht? En waarom is dit type onderwijs juist nu belangrijk? In de huidige maatschappij gaan (technologische) ontwikkelingen zo snel, dat het belangrijk is om leerlingen hiermee om te laten gaan. Daarom is er in het onderwijs, naast kennisoverdracht, steeds meer aandacht voor aanleren en stimuleren van procesmatig werken en voor de ontwikkeling van (21ste-eeuwse) vaardigheden. In deze bijeenkomst krijg je een overzicht van handreikingen en voorbeelden hoe je dit binnen je eigen school zou kunnen implementeren en uitvoeren.

In deze bijeenkomst kom je meer te weten over:
 • de basisdidactiek van Onderzoekend en Ontwerpend Leren (OOL)
 • de rol van de leerkracht bij het toepassen van OOL
 • de verschillende fases van het onderzoeks- en ontwerpproces
2. Hoe haal je meer uit je W&T/OOL-les?

In deze bijeenkomst leer je hoe je W&T/OOL-onderwijs naar een hoger plan kunt tillen. Welke randvoorwaarden en succescriteria liggen er aan de basis van een waardevolle W&T-les. En welke tips en mogelijkheden zijn er om de (leer)opbrengst bij kinderen te vergroten? De rol van de leerkracht is hierbij cruciaal, zowel in het creëren van een contextrijke leeromgeving, als in het begeleiden van de leerlingen gedurende het proces. In deze bijeenkomst worden diverse tips en suggesties gegeven die hierbij een positieve bijdrage hebben. Iedere leerkracht kan vervolgens zelf bepalen welke invalshoeken en mogelijkheden er worden uitgeprobeerd en toegepast in de eigen klas.

In deze bijeenkomst kom je meer te weten over:
 • hoe je een contextrijke leeromgeving kunt creëren
 • verschillende soorten vragen die kunt stellen om de leeropbrengst te verhogen
 • praktische tips en handreikingen voor het begeleiden van het OOL-proces
3. Hoe pas je W&T en OOL toe binnen het curriculum?

In deze bijeenkomst leer je hoe je W&T/OOL kunt integreren en implementeren binnen het curriculum op je eigen school. Hoe kom je aan lessen en leerlijnen? Hoe koppel je dit met bestaande thema’s en vakken op school? Welke stappen moet je samen met het team zetten en hoe regel je dat? Vanuit de theorie zijn er verschillende manieren waarop je dit kunt doen. Je leert hoe je W&T vakoverstijgend kan laten aansluiten met taal, rekenen en natuurlijk de zaakvakken. Door het zelf ervaren van enkele hulpmiddelen en het bespreken van een aantal ‘Good Practices’ kun je het op een goede manier overbrengen en uitvoeren binnen je eigen school.

In deze bijeenkomst kom je meer te weten over:
 • hoe je OOL vakoverstijgend in kunt zetten
 • hoe je geschikte aanknopingspunten kunt vinden om OOL te koppelen aan bestaande vakken en thema’s
 • hoe je verschillende (les)doelen op een slimme manier kunt combineren en inzetten
4. Hoe zorg je samen voor positieve ontwikkeling t.a.v. W&T en OOL op school?

In deze bijeenkomst leer je meer over het duurzaam implementeren van W&T en OOL op je eigen school. Waarom is W&T belangrijk? Hoe zorg je ervoor dat je collega’s W&T willen geven en eigenaar worden van de didactiek? Wat is jouw rol als coördinator in dit proces? Wat heb je nodig aan lesmateriaal en spullen? Om een verandering teweeg te brengen is het belangrijk om te voldoen aan een aantal randvoorwaarden bestaande uit de volgende elementen: visie, belang, plan, middelen en competenties (Verandermodel Knoster). Per element zijn er weer verschillende ontwikkelfasen die je met het team doorloopt. Van het kennismaken met en het begrijpen van W&T-onderwijs tot en met de concrete acties en uitvoering hiervan. Na afloop van deze bijeenkomst heb je voldoende handvatten om direct en praktisch met je eigen schoolteam aan de slag te gaan.

In deze bijeenkomst kom je meer te weten over:
 • welke kennis, houding en vaardigheden belangrijk zijn bij W&T-onderwijs
 • welke elementen van invloed zijn om schoolontwikkeling teweeg te brengen (Verandermodel Knoster)
 • concrete en praktische suggesties om W&T op een duurzame manier te kunnen implementeren
5. Wat levert het op: hoe meet je de opbrengsten van W&T en OOL?

In deze bijeenkomst leer je hoe de leeropbrengst van leerlingen binnen W&T/OOL-onderwijs beter kunt monitoren. Waar moet je als leerkracht precies op letten? Welk zichtbaar gedrag vertonen de leerlingen? En hoe kun je hier als leerkracht het beste mee omgaan? Bij W&T-lessen werken leerlingen procesmatig om zelf tot nieuwe antwoorden en oplossingen te komen. Tijdens dit proces leren en ontwikkelen ze allerlei aspecten op het gebied van houding, kennis en vaardigheden. Aan de hand van concrete voorbeelden en activiteiten wordt toegelicht hoe je dit in klas kunt ‘meten’ en begeleiden. Formatieve evaluatie speelt hierbij een belangrijke rol. Er wordt duidelijk hoe gerichtere feedback gegeven kan worden en hoe zowel leerlingen als leerkrachten elkaar gemakkelijker een stap verder kunnen helpen.

In deze bijeenkomst kom je meer te weten over:
 • hoe je zichtbaar gedrag bij W&T/OOL kunt waarnemen en observeren
 • hoe je de ontwikkeling van houding en vaardigheden inzichtelijk kunt maken
 • hoe concrete feedback leerlingen een stap verder kan helpen in het OOL-proces


Klik op een cursusonderdeel om een uitgebreide beschrijving te lezen.