WNTweb start breed-technologieprogramma op basisscholen

Hoewel veel scholen door Corona lange tijd weinig extra activiteiten konden doen, is WNTweb na de meivakantie gestart met een breed technologie-programma op de basisscholen. Om dit zo laagdrempelig mogelijk te maken organiseert WNTweb dit op de schoolpleinen van de deelnemende scholen. En dat komt goed uit, want de lessen hebben allemaal te maken met watertechniek in de tuinbouw, dus het wordt een natte boel!

Water is onmisbaar voor de tuinbouw. De leerlingen leren dat schoon water op veel plekken niet vanzelfsprekend is. Voor schoon water zijn filters nodig. Om het water op de goede plek te krijgen heb je pompen nodig. Er komt heel wat techniek bij kijken en daar gaan kinderen met het waterprogramma van WNTweb mee aan de slag. Leerlingen in groep 1-5 kunnen de komende weken zelf een zandfilter en/of vijzelpomp maken. Vanaf september is het voor leerlingen in groep 5-8 heel boeiend om met de spuittechniek in de tuinbouw aan de slag te gaan. Leerlingen in groep 6-8 kunnen dan ook zelf een werkende plunjerpomp van plastic buizen maken. Op het schoolplein kunnen de leerlingen de filters en pompen zelf testen.