De laatste jaren zijn er zowel vanuit het Westlandse bedrijfsleven als vanuit het onderwijs grote ambities op het gebied van onderzoekend en ontwerpend leren, wetenschap en technologie, duurzaamheid en gezondheid. WNTweb gaat een programma aanbieden dat aan deze ambities tegemoet komt. Met extra subsidie van de gemeente Westland kan WNTweb de komende jaren een breed technologie-programma ontwikkelen en kinderen van allerlei niveaus en leeftijden kennis laten maken met de diverse technieken in het Westlandse bedrijfsleven. Zo kunnen zij hun talenten ontdekken en later gericht kiezen voor een opleiding en eventueel een baan in het Westlandse bedrijfsleven.

WNTweb werkt al 10 jaar samen met het basisonderwijs en de kinderopvangorganisaties in Westland en Hoek van Holland. In 2022 wordt deze samenwerking opgeschaald naar het voortgezet onderwijs: ook op de locaties van ISW en Lentiz zal WNTweb met ingang van 2022 activiteiten aanbieden. ISW en Lentiz hebben afgelopen jaren zelf geïnvesteerd in extra technologieprogramma’s. Met de activiteiten van WNTweb kunnen basisscholieren alvast een kijkje in de keuken nemen bij de middelbare scholen en ontstaat een doorgaande leerlijn tussen basis- en voortgezet onderwijs. Tenslotte zal WNTweb met een duurzame bus natuur-, milieu- en techniekactiviteiten aanbieden op de schoolpleinen van basisscholen. Daarmee worden veel lessen laagdrempelig en Corona-proof aangeboden, dichtbij de scholen.

Ook al verandert er veel; het ervaren team van WNTweb blijft hetzelfde. Judith Zuiderwijk zal met ingang van 1 januari 2022 de rol van directeur-bestuurder op zich nemen en daarnaast de projecten op het gebied van natuur en duurzaamheid coördineren. Paul Steyn blijft werken als programmamanager techniek en Karin Wielsma organiseert de ICT en financiën.