Verduurzamen van woningen is natuurlijk goed, maar dat gaat soms ten koste van gierzwaluwen. Zij verblijven bijvoorbeeld graag in spouwmuren van gebouwen. Door gierzwaluwkasten te plaatsen kun je dit probleem verhelpen. Kinderen van de buitenschoolse opvang maken momenteel elke week speciale gierzwaluwkasten. De kinderen schroeven de kasten in elkaar. Ondertussen leren zij over gierzwaluwen en de natuur. Een leuke en leerzame activiteit, georganiseerd vanuit Westland Natuur en Techniek (WNT) Web in samenwerking met gemeente Westland.

Door gierzwaluwen te laten nestelen in de omgeving waar ze eerder al gebroed hebben, kan voorkomen worden dat ze een maandenlange nieuwe zoektocht moeten starten naar een nieuwe broedplek. Gierzwaluwen komen vaak generaties lang terug naar dezelfde broedplek en omdat ze hun nestmateriaal in de lucht verzamelen, kost het ze vaak maanden om een nieuw nest te bouwen. Ze worden daarom erg geholpen door meerdere gierzwaluwkasten op te hangen op gebouwen waar ze al lang nestelen.