Elk jaar komt 169 miljoen kilo textiel terecht bij het restafval en verdwijnt zo in de verbrandingsoven. Erg jammer, want dit textiel kun je ook gebruiken om er nieuwe kleding of bijvoorbeeld isolatiemateriaal van te maken. Dankzij een bijdrage uit het Rabo Impactfonds leert Westland Natuur- en Techniekweb (WNTweb) kinderen en jongeren bewuster om te gaan met oud textiel.

WNTweb verzorgt natuur-, milieu en techniekeducatie voor basisscholen en mbo-opleidingen in Westland en Hoek van Holland. ‘Het thema kleding bleek binnen het onderwijs nauwelijks een gespreksonderwerp’, vertelt Judith Zuiderwijk, directeur/programmamanager bij WNTweb. ‘Terwijl de kledingindustrie ná de olie-industrie de meest vervuilende sector ter wereld is. De omlooptijd van kleding wordt steeds sneller, de kwaliteit neemt af en er zijn steeds meer aanbieders waar je voor een paar tientjes met een tas vol kleding naar huis gaat. Een zorgelijke trend.’

Aanknopingspunten

Belangrijk dus om kinderen zo vroeg mogelijk bewust te maken van het gebruik van textiel. WNTweb kwam in contact met de bedenker van het project Kleed je Goed, waarin scholieren leren over en aan de slag gaan met het recyclen van textiel. ‘We hebben ter inspiratie zo’n les bijgewoond en waren daar erg van onder de indruk’, vervolgt Judith. ‘Er bleken veel aanknopingspunten te zijn om kinderen te leren wat ze zelf kunnen doen om hun milieu-impact kleiner te maken.’

Pilot basisschool Westland

WNTweb besloot een eigen invulling aan het project te geven en startte in maart met een geleende leskoffer een pilot op een Westlandse basisschool. ‘De lessen op deze school stonden die maand in het teken van het thema duurzaamheid. Als overkoepelend schoolthema kozen zij kleding. Op deze school hebben we ervaring kunnen opdoen met onze gastlessen, die erg goed bleken aan te slaan. Zelfs bij kinderen uit groep 3.’

Na de succesvolle pilot deed WNTweb een aanvraag voor een donatie uit het Rabo Impactfonds om het project Kleed je Goed verder te ontwikkelen en uit te voeren. ‘De donatie is toegekend, wat natuurlijk geweldig is!’, vindt Judith. ‘We hebben daarmee de leskoffer Waardeer je kleren kunnen kopen en de gastlessen verder ontwikkeld.’

Zaadje planten

Een gastles duurt ongeveer twee uur en begint met een interactief gesprek over de mogelijkheden om de milieubelasting van kleding te voorkomen. Bijvoorbeeld door minder kleding te kopen, kleding langer te dragen, te recyclen, op te pimpen of minder vaak te wassen. Daarna gaan de kinderen zelf aan de slag. Zo kunnen leerlingen in de onderbouw van lapjes samen een klassenslinger maken. Kinderen in de bovenbouw kunnen proefjes doen met natuurlijk verven van textiel en het pimpen en repareren van kleding. ‘Eind mei starten we met de gastlessen, die scholen bij ons kunnen boeken. We hopen hiermee een zaadje te planten, waardoor kinderen bewuster gaan nadenken over kleding’, aldus Judith.

Over het Rabo Impactfonds

Als coöperatieve bank investeert Rabobank een deel van de winst in maatschappelijke en/of innovatieve projecten van verenigingen, stichtingen en organisaties uit de omgeving. Bij voorkeur projecten die grote maatschappelijke impact hebben en aansluiten bij thema’s die vanuit de bank ondersteund worden: Financieel Gezond Leven, Duurzaam Wonen, Duurzaam Ondernemen, Banking4Food en de Energietransitie. WNTweb heeft voor het project Kleed je goed € 5.000 ontvangen vanuit het Rabo Impactfonds.