Dag van de Westlandse Techniek 2019

Gepubliceerd op dinsdag 21 mei 2019

Op vrijdag 27 september a.s. wordt de 12e editie van de jaarlijkse Dag van de Westlandse Techniek gehouden. Het concept van deze dag is - net als in de voorgaande jaren - laagdrempelig voor basisscholen en bedrijven. Op 27 september (ochtend) maken de leerlingen uit groep 7 of 8 kennis met 2 ‘techniek’ bedrijven, een bezoek van 9.00-10.00 uur en een bezoek van 10.30-11.30 uur, tussentijds ruimte om van het 1e naar het 2e bedrijf te gaan. Het programma is kennismaken met het bedrijf, een rondleiding en een doe activiteit. WNTweb zorgt voor indeling van de bezoeken aan de 2 verschillende techniek bedrijven en stuurt half september het bezoekschema.

Voor de scholen is vervoer per fiets het uitgangspunt, WNTweb zoekt bedrijven op fietsafstand. Als vervoer per auto mogelijk is, wordt dat op prijs gesteld. Het geeft de organisatie meer mogelijkheden om de planning sluitend te krijgen.

Heeft u interesse om aan deze activiteit deel te nemen? Aanmelden voor deze activiteit verloopt om technische reden niet via de WNTweb boekingsgids! Aanmelden kan via p.steyn@planet.nl.

Bij de aanmelding a.u.b. vermelden: het aantal klassen, aantal leerlingen per klas, de mogelijkheden van vervoer (fiets of auto), de contactperso(o)n(en), telefoonnr(s) en het e-mailadres(sen) van de betrokken leerkracht(en) in het nieuwe schooljaar 2019-2020.

Als er vragen zijn... ik hoor het graag!

Paul Steyn, programmamanager techniek WNTweb