Voor leerkrachten

Informatie voor leerkrachten
Naast het activiteitenaanbod vanuit WNTweb ontwikkelen we speciale lespakketten, projecten en gratis (aanvullende) leerlijnen voor het basisonderwijs in diverse disciplines. Hier kun je als leerkracht of pedagogisch medewerker op aanhaken, zodat de lessen optimaal in de groep kunnen worden opgenomen.

Plant in de klas
In het najaar van 2018 heeft een pilot plaatsgevonden om klaslokalen te ‘vergroenen’. De ambitie was om de luchtkwaliteit in de klassen te verbeteren. Daarnaast is bekend dat groene planten een positief effect hebben op de concentratie, leerprestaties en gezondheid van zowel leerlingen als leerkrachten.

Als resultaat van deze pilot is een handboek opgeleverd, waarin beschreven staat wat de effecten van planten in de klas zijn, welke plantsystemen beschikbaar zijn en de kosten en baten ervan. Scholen en kinderopvangorganisaties kunnen zo gemakkelijk zien wat voor hun situatie de beste keuze is.

Geïnteresseerd in het handboek?


Bij WNTweb kunnen (door aangesloten scholen en kinderopvangorganisaties) gratis boekjes besteld worden, waarmee je samen met de kinderen aan de slag kunt om meer te leren over luchtzuiverende planten. Heb je interesse? Stuur een bericht naar info@wntweb.nl.