Algemene informatie

WNTweb is een netwerkorganisatie voor scholen, kinderopvangorganisaties en bedrijven die willen bijdragen aan educatie over natuur, techniek, gezonde voeding, glastuinbouw en duurzaamheid. We gaan hiervoor samenwerkingen aan met diverse bedrijven en organisaties, we zorgen voor kwalitatief goede natuur-, milieu- en techniekeducatie, we organiseren ontmoeting en uitwisseling van kennis en ervaringen en coördineren participatieprojecten.

WNTweb is er voor scholen en kinderopvangorganisaties die aan de slag willen met natuur- en techniekeducatie. En voor bedrijven die graag willen investeren in het (technisch) talent van de toekomst. Signalen uit de samenleving zijn van groot belang. Heb je een vraag of suggestie? Laat het ons weten! Neem contact op via info@wntweb.nl.

WNTweb heeft geen winstoogmerk en is afhankelijk van subsidies, fondsbijdragen en sponsoring. Zij onderschrijft de principes van Governance Code Cultuur.

WNTweb is een initiatief van primair onderwijs Westland, Westlandse Natuur- en MilieuEducatie en stichting Samenwerkingsverband Onderwijs Bedrijven Westland. Sinds maart 2018 zijn WNME en SOB Westland samengegaan in een nieuwe Stichting WNTweb.

DEELNEMEN AAN HET AANBOD VAN WNTWEB

Scholen en kinderopvangorganisaties uit Westland en Hoek van Holland kunnen onbeperkt deelnemen aan het aanbod van WNTweb. Hiervoor wordt jaarlijks een kleine vergoeding in rekening gebracht. Scholen van buiten de regio Westland / Hoek van Holland, die geïnteresseerd zijn in ons aanbod, mogen een mail sturen aan info@wntweb.nl. Wij kunnen dan meedenken over de mogelijkheden.

PRIVACYVERKLARING

WNTweb kan persoonsgegevens over jou verwerken, doordat je gebruik maakt van onze diensten. WNTweb kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • IP-adres

WNTweb verwerkt je persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien dit nodig is voor de uitvoering van onze educatieve werkzaamheden.

WNTweb bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld. Je gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien je geen deelnemer van WNTweb meer bent.

WNTweb verstrekt je persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@wntweb.nl. WNTweb zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

WNTweb neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.