Dag van de Westlandse Tuinbouw

Na 2 jaar afwezigheid is op woensdag 13 april 2022 de Dag van de Westlandse Tuinbouw gehouden. Een hernieuwde start van deze activiteit: de deuren van tuinbouwbedrijven gingen weer open voor honderden leerlingen uit groep 7 en 8. Op die manier konden ze kennismaken met de tuinbouw in het Westland. De leerlingen bezochten op één ochtend twee tuinbouwbedrijven.

WNTweb organiseerde de Dag van de Westlandse Tuinbouw dit jaar voor de 6e keer. De kinderen kregen een inkijkje in wat de tuinbouw is en doet: via een rondleiding en een doe-activiteit. Gepassioneerde kwekers en ondernemers namen hen mee in de werkzaamheden die in een kas of schuur gedaan worden. Organisator Paul Steyn, programmamanager techniek bij WNTweb, noemt het een waardevolle investering in de jeugd en de toekomst van de tuinbouw. “Wij waarderen het enorm dat bedrijven trouw meewerken en kinderen laten zien wat de tuinbouw te bieden heeft”.

Kom in de Kas

Ook het tuinbouwpublieksevenement Kom in de Kas is 2 jaar niet georganiseerd. Normaal is Kom in de Kas elk jaar in het 1e weekend van april, dit jaar wordt Kom in de Kas Westland op 11 en 12 juni gehouden. Voor 2023 gaan we er van uit dat de Dag van de Westlandse Tuinbouw weer kort voor Kom in de Kas, rond 1 april, kan worden georganiseerd.

Kleuters bezoeken lammetjes in Monster

Elk voorjaar organiseert Stichting WNTweb lammetjesexcursies voor basisscholieren in de groepen 1 en 2. Tijdens deze bezoeken aan de schaapskudde Grazend Populair vertelt schaapsherder Judith Prins een verhaal over haar schapen, de eetgewoonten en de wol. Daarna komen de lammetjes volop in beeld, waarbij de herder ingaat op wat de lammetjes drinken en waar de melk vandaan komt. De kinderen krijgen daarbij de gelegenheid om de lammetjes te aaien.

WNTweb zoekt bedrijven voor Dag van de Tuinbouw

Op woensdag 13 april organiseert Stichting Westland Natuur en Techniek (WNT) Web de Dag van de Tuinbouw. Tijdens twee bedrijfsbezoeken krijgen honderden basisscholieren een beeld van de tuinbouw in de Westlandse regio. WNTweb zoekt nog een aantal tuinbouwbedrijven die ‘s-ochtends twee basisschoolklassen (groep 8) gedurende een uur willen rondleiden. Heb jij of ken jij een bedrijf dat hieraan mee wil werken? Laat dit dan weten op mailadres info@wntweb.nl 

Ondertekening Samenwerkingsovereenkomst Stichting Westland Natuur- en Techniek Web

Op 10 maart vond de kick-off van Stichting Westland Natuur en Techniek (WNT) Web in haar nieuwe vorm plaats. Dit gebeurde in ISW Vakcollege Westland in Naaldwijk, in bijzijn van de >50 partners die ter plekke de samenwerkingsovereenkomst WNTweb 2022-2025 tekenden, waarin elke partij zijn inzet voor de komende vier jaar bekrachtigde.

WNTweb is het centrale platform voor alle scholen en kinderopvangorganisaties in Westland en Hoek van Holland, dat kinderen wil uitdagen en zich thuis laten voelen in de werelden van techniek, natuur, milieu en gezonde voeding. WNTweb biedt daarvoor tientallen excursies, gastlessen en leskisten aan samen met tientallen maatschappelijke organisaties en bedrijven. Zo stimuleren ze de verbinding van kinderen met hun leefomgeving en de natuur, maar ook tussen onderwijs en bedrijfsleven. Dat natuur, duurzaamheid, gezondheid, voeding, techniek en innovatie steeds belangrijker worden, zien ook de onderwijs- en kinderopvangorganisaties in Westland en Hoek van Holland. Daarom gaat WNTweb nog meer activiteiten organiseren voor scholieren en kinderen op de kinderopvang. Zo wordt de jonge generatie al vroeg betrokken bij een in hoog tempo veranderende wereld.

Drie prijswinnaars bij finale van Lego-Westland-project

Op 10 maart organiseerde Stichting Westland Natuur en Techniek (WNT) Web de finale van de lokale versie van Lego-masters. Hierbij werden alle Westlanders opgeroepen om mee te bouwen aan het Westland in Lego. Hieraan hebben vele kinderen, volwassenen, BSO’s en scholen gehoor gegeven. Tijdens de finale was de maquette van Westland in Lego te bekijken en reikte Lego-masters-winnaar 2021 Roy Franssen prijzen uit aan de prijswinnaars in de diverse categorieën. Jeroen Molenaar won de prijs voor volwassenen met zijn replica van de Nederhof in Honselersdijk. Jurre, Mees en Pim wonnen de kinderprijs voor hun Raadhuis in ’s-Gravenzande en de kinderen van BSO Strandjutters van Okidoki wonnen de prijs voor kinderopvang / scholen met hun ’s-Gravenzandse strand.

Vanaf de kerstvakantie kon iedereen thuis met Lego gebouwen en gebieden uit het Westland nabouwen. WNTweb verzamelde de verschillende onderdelen bij ISW Westland Vakcollege in een grote ruimte. Daar hebben de leerlingen van ISW gebouwen toegevoegd en een Lego-tram geprogrammeerd, zodat ook bewegende onderdelen niet ontbraken.

Ondertekening Samenwerkingsovereenkomst Stichting WNTweb

Op 10 maart vindt de kick-off van Stichting Westland Natuur en Techniek (WNT) Web in haar nieuwe vorm plaats. Dit gebeurt in ISW Vakcollege Westland in Naaldwijk, in bijzijn van de >50 partners die ter plekke de samenwerkingsovereenkomst WNTweb 2022-2025 zullen tekenen, waarin elke partij zijn inzet voor de komende vier jaar bekrachtigt.

WNTweb is het centrale platform voor alle scholen en kinderopvangorganisaties in Westland en Hoek van Holland, dat kinderen wil uitdagen en zich thuis laten voelen in de werelden van techniek, natuur, milieu en gezonde voeding. WNTweb biedt daarvoor tientallen excursies, gastlessen en leskisten aan samen met vele maatschappelijke organisaties en bedrijven. Zo stimuleren zij samen de verbinding van kinderen met hun leefomgeving en de natuur, maar ook tussen onderwijs en bedrijfsleven. Dat natuur, duurzaamheid, gezondheid, voeding, techniek en innovatie steeds belangrijker worden, zien ook de onderwijs- en kinderopvangorganisaties in Westland en Hoek van Holland. Daarom gaat WNTweb nog meer activiteiten organiseren voor scholieren en kinderen op de kinderopvang. Zo wordt de jonge generatie al vroeg betrokken bij een in hoog tempo veranderende wereld.

WNTweb organiseert finale van Lego-Westland-project

Op 10 maart organiseert Stichting Westland Natuur en Techniek (WNT) Web de finale van de lokale versie van Lego-masters. Eerder werden alle Westlanders opgeroepen om mee te bouwen aan het Westland in Lego. Hieraan hebben tientallen kinderen, volwassenen, BSO’s en scholen gehoor gegeven. Tijdens de finale is de maquette van de gemeente Westland in Lego te bekijken en reikt Lego-masters-winnaar 2021 Roy Franssen prijzen uit aan de prijswinnaars in de diverse categorieën.  Er is een prijs voor volwassenen, voor kinderen en voor een kinderopvangorganisatie / school. Alle deelnemers zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn. 

Vanaf de kerstvakantie kon iedereen thuis met Lego gebouwen en gebieden uit het Westland nabouwen. Vele Westlanders deden dit terwijl ze thuis in quarantaine zaten, maar ook tientallen kinderen werkten aan de bouwwerken op de kinderopvanglocaties. WNTweb verzamelde de verschillende onderdelen bij ISW Westland Vakcollege in een grote ruimte. Daar hebben de leerlingen van ISW gebouwen toegevoegd en een Lego-tram geprogrammeerd, zodat ook bewegende onderdelen niet ontbreken.  

Westlandse BSO’s bouwen Westland na met LEGO

Stichting Westland Natuur en Techniek (WNT) Web organiseert deze winter een lokale versie van LEGO-masters, waaraan alle Westlanders mee kunnen doen. Kinderopvangorganisaties Kwest, Okidoki, Simba, 2Samen, De Lange Keizer en ZON! hebben hier massaal gehoor aan gegeven. Kinderen op de BSO bouwen enthousiast aan gebouwen en gebieden in hun dorp. Zo bouwen kinderen bij De Lange Keizer aan de Lierse Dom, kinderen van Simba aan het Monsterse strand en de kinderen van ZON! bouwen het sportpark van VELO na.

WNTweb heeft zo een mooie coronaproof activiteit willen organiseren, waaraan alle Westlanders kunnen meedoen. Tot in februari kan iedereen thuis met Lego gebouwen en gebieden uit het Westland nabouwen. WNTweb verzamelt de verschillende onderdelen bij ISW Westland Vakcollege op LEGO-grondplaten in een grote ruimte. Daar gaan de leerlingen van ISW, als de maatregelen het toelaten, gebouwen aanvullen, verlichting aanbrengen en Lego programmeren, zodat ook bewegende onderdelen niet ontbreken. Een finale met prijsuitreiking voor het mooiste bouwwerk volgt in februari.

Op de website www.wntweb.nl/lego-project kan iedereen zien uit welke gebouwen en gebieden gekozen kan worden. Van elke kern staan de belangrijkste gebouwen en gebieden op een rijtje. Natuurlijk staat het deelnemers vrij om ook andere onderdelen te bouwen. Deelnemers kunnen via info@wntweb.nl hun keuze aangeven, zodat er niet dubbel gebouwd wordt.

WNTweb roept Westlanders op met Lego het Westland na te bouwen

Stichting Westland Natuur en Techniek (WNT) Web organiseert een lokale versie van Lego-masters, waarin alle Westlanders worden opgeroepen om mee te bouwen aan het Westland in Lego. In de kerstvakantie en in januari kan iedereen thuis met Lego gebouwen en gebieden uit het Westland nabouwen. WNTweb verzamelt de verschillende onderdelen bij ISW Westland Vakcollege op Lego-grondplaten in een grote ruimte. Daar gaan de leerlingen van ISW, als de maatregelen het toelaten, gebouwen aanvullen, verlichting aanbrengen en Lego programmeren, zodat ook bewegende onderdelen niet ontbreken. Een finale met prijsuitreiking voor het mooiste bouwwerk volgt in februari.

Op de website www.wntweb.nl/lego-project kan iedereen zien uit welke gebouwen en gebieden gekozen kan worden. Van elke kern staan de belangrijkste gebouwen en gebieden op een rijtje. Natuurlijk staat het deelnemers vrij om ook andere onderdelen te bouwen. Deelnemers kunnen via info@wntweb.nl hun keuze aangeven, zodat er niet dubbel gebouwd wordt. Ook kunnen via dit mailadres eigen gekozen gebouwen of plekken in Westland doorgegeven worden. Want hoe leuk is het om als kind je eigen basisschool te bouwen, of als werknemer je eigen bedrijf?

Enkele tips voor de enthousiaste bouwers:

  • Kies je gebouw / gebied en geef dit door via info@wntweb.nl.
  • Zoek op / meet hoe hoog en groot het is. Maak zoveel mogelijk foto’s zodat je weet hoe het eruit ziet.
  • Bouw op een schaal van 1 / 100 (een beetje afwijken is niet erg, maar zo wordt de gemeente Westland in gelijke verhouding nagebouwd).
  • Markeer elk gebouw met een sticker met naam van het gebouw / gebied, je eigen naam, woonplaats, mailadres en telefoonnummer (zodat je de Lego na afloop weer terug kunt krijgen).
  • Maak foto’s van je ontwerp en bewaar deze goed.
  • Lever je ontwerp in bij de bibliotheek in jouw dorp. Van daaruit brengt WNTweb het over naar het ISW Westland Vakcollege.
  • Heb je een vraag? Mail deze naar info@wntweb.nl.

Stichting WNTweb biedt grootschalig technologie-programma aan

De laatste jaren zijn er zowel vanuit het Westlandse bedrijfsleven als vanuit het onderwijs grote ambities op het gebied van onderzoekend en ontwerpend leren, wetenschap en technologie, duurzaamheid en gezondheid. WNTweb gaat een programma aanbieden dat aan deze ambities tegemoet komt. Met extra subsidie van de gemeente Westland kan WNTweb de komende jaren een breed technologie-programma ontwikkelen en kinderen van allerlei niveaus en leeftijden kennis laten maken met de diverse technieken in het Westlandse bedrijfsleven. Zo kunnen zij hun talenten ontdekken en later gericht kiezen voor een opleiding en eventueel een baan in het Westlandse bedrijfsleven.

WNTweb werkt al 10 jaar samen met het basisonderwijs en de kinderopvangorganisaties in Westland en Hoek van Holland. In 2022 wordt deze samenwerking opgeschaald naar het voortgezet onderwijs: ook op de locaties van ISW en Lentiz zal WNTweb met ingang van 2022 activiteiten aanbieden. ISW en Lentiz hebben afgelopen jaren zelf geïnvesteerd in extra technologieprogramma’s. Met de activiteiten van WNTweb kunnen basisscholieren alvast een kijkje in de keuken nemen bij de middelbare scholen en ontstaat een doorgaande leerlijn tussen basis- en voortgezet onderwijs. Tenslotte zal WNTweb met een duurzame bus natuur-, milieu- en techniekactiviteiten aanbieden op de schoolpleinen van basisscholen. Daarmee worden veel lessen laagdrempelig en Corona-proof aangeboden, dichtbij de scholen.

Ook al verandert er veel; het ervaren team van WNTweb blijft hetzelfde. Judith Zuiderwijk zal met ingang van 1 januari 2022 de rol van directeur-bestuurder op zich nemen en daarnaast de projecten op het gebied van natuur en duurzaamheid coördineren. Paul Steyn blijft werken als programmamanager techniek en Karin Wielsma organiseert de ICT en financiën.