Insecten zijn nuttige dieren, die onmisbaar zijn bij de bestuiving, maar ook als voedsel voor veel andere dieren dienen. Daarnaast zorgen bepaalde insecten ervoor dat andere schadelijke plaagdieren, zoals bladluizen, bestreden worden. Kinderen van de buitenschoolse opvang maken momenteel elke week insectenhotels in het Prinsenbos. Deze worden door de kinderen getimmerd, gevuld en opgehangen bij de kinderopvangorganisaties op het terrein. Tijdens het klussen wordt in het Prinsenbos verteld over insecten en de natuur. Een leuke en leerzame activiteit, georganiseerd vanuit Westland Natuur en Techniek (WNT) Web en het Prinsenbos.