Bij de Zandmotor voor onze kust is zo’n 20 miljoen kuub zand opgeworpen, dat nu door wind en zee verspreid wordt. Dit zorgt voor een breder strand en extra duinaangroei. Dankzij een bijdrage uit het Arie Kuiperfonds leert Westland Natuur- en Techniekweb (WNTweb) kinderen en jongeren over alle aspecten van de Zandmotor. De veldlessen richten zich voornamelijk op de natuurlijke processen in het gebied en bestaan uit twee delen. Het eerste voorbereidende deel vindt plaats in het klaslokaal, met een presentatie vol foto’s en filmpjes. Het tweede uitvoerende deel vindt plaats op de Zandmotor waar kinderen in groepjes aan verschillende opdrachten en proefjes werken.

WNTweb verzorgt natuur-, milieu- en techniekeducatie voor kinderen op de BSO en scholieren in Westland en Hoek van Holland. Vanwege de nabijheid van het strand, vindt WNTweb het belangrijk om kinderen bewust te maken van het unieke karakter van de Zandmotor, de natuurlijke processen en het dierenleven aldaar. Zij doet dit in samenwerking met Joost Natuurlijk.