Op 10 maart vindt de kick-off van Stichting Westland Natuur en Techniek (WNT) Web in haar nieuwe vorm plaats. Dit gebeurt in ISW Vakcollege Westland in Naaldwijk, in bijzijn van de >50 partners die ter plekke de samenwerkingsovereenkomst WNTweb 2022-2025 zullen tekenen, waarin elke partij zijn inzet voor de komende vier jaar bekrachtigt.

WNTweb is het centrale platform voor alle scholen en kinderopvangorganisaties in Westland en Hoek van Holland, dat kinderen wil uitdagen en zich thuis laten voelen in de werelden van techniek, natuur, milieu en gezonde voeding. WNTweb biedt daarvoor tientallen excursies, gastlessen en leskisten aan samen met vele maatschappelijke organisaties en bedrijven. Zo stimuleren zij samen de verbinding van kinderen met hun leefomgeving en de natuur, maar ook tussen onderwijs en bedrijfsleven. Dat natuur, duurzaamheid, gezondheid, voeding, techniek en innovatie steeds belangrijker worden, zien ook de onderwijs- en kinderopvangorganisaties in Westland en Hoek van Holland. Daarom gaat WNTweb nog meer activiteiten organiseren voor scholieren en kinderen op de kinderopvang. Zo wordt de jonge generatie al vroeg betrokken bij een in hoog tempo veranderende wereld.